O mně

Do tohoto světa jsem se vylíhl (špaček:) v roce tygra na konci minulého tisíciletí. Od dětství mne rodiče vedli k úctě ke všemu živému – Zemi, stromům, zvířatům, dokonce i k lidem :) a v neposlední řadě také k něčemu, co všechny tyto aspekty určitým způsobem propojuje a dává jim vyšší (duchovní) smysl. Dětství jsem rád trávil venku, v zahradě. Dá se říci, že někde tady začaly mé první zkušenosti s péči o stromy a zeleň obecně.

Naučil jsem se vnímat přírodu
s nadšením a láskou
a to mi zůstává dodnes.

Později můj život proplouval mezi docházkou do školy, touláním po lesích a horách, kde se můj vztah s přírodou (Zemí) ještě prohloubil a zintimněl. Fascinovala mne léčivá síla rostlin, stromů, ticha a kamenů. Po absolvování povinné vojenské služby jsem vystřídal různá zaměstnání a nakonec jsem zakotvil u firmy, která přepravuje různé věci a různé lidi po železných kolejích.

V té době jsem také začal s arboristickými pracemi a drobnými úpravami zahrad. Nejdříve po kamarádech a známých. Později přišly nabídky od různých firem, což mne přimělo v roce 2010 založit živnost zabývající se komplexní péčí o stromy a zeleň. Zpočátku to znamenalo spousty samostudia, která nakonec vyústila k přihlášení na odborné kurzy na Mendelově Univerzitě Brno. Účastí na těchto kurzech se připravuji na získání certifikace Český certifikovaný arborista. Tím ovšem cesta za poznáním duše stromů a přírody nekončí, ba právě naopak.

Cesta krásy, poznání a pokory za čarovným světem křídel stromů začíná právě Tady a Teď.

V případě jakýchkoli dotazů mne neváhejte kontaktovat zde.